Szent Lőrinc
diakónus, vértanú
* Róma, 230 körűl
† Róma 258


Lőrinc mint diakónus különösen gondot viselt a szegényekre és betegekre. Mivel fődiakónus volt, másik hat társának munkáját is ő irányította. Maga is mosta a szegények lábát, és rendszeresen osztott közöttük alamizsnát. Legendája elmondja, hogy sok beteget gyógyított meg csodálatos módon, és vakok szeme világát is visszaadta. Mikor letartóztatták, a bíró első kérdése az Egyház kincseire vonatkozott. Szerinte ugyanis az Egyház mérhetetlenül gazdag volt, és nyilvánvalóan Lőrinc a kincstárnok. Hallották ugyanis és jelentették a bírónak is, hogy a pápa, mikor elhurcolták, odakiáltotta neki, hogy ossza szét az Egyház kincseit. Lőrinc kért a bírótól három napot, s megígérte, hogy elhozza az Egyház kincseit.

Mikor a kiszabott három nap eltelt, megjelent egy sereg koldussal, bénával és beteggel, és azt mondta a bírónak: - Íme, itt vannak az Egyház kincsei! A bíró úgy vélte, hogy gúnyolódik vele, ezért azonnal átadta Lőrincet a hóhérnak. Mint sok más vértanúnak, a kivégzés előtt még egy lehetőséget adtak a haláltól való menekülésre, és felszólították Lőrincet: - Áldozz az isteneknek, vagy egész éjszaka kínozni fogunk! A győztes válasza így hangzott: - Az én éjszakám nem ismer sötétséget, és minden ragyogó fémyben úszik! Akkor hozták a rostélyt, rábilincselték és a tűz fölé tették. - A hívő nép pedig később az augusztus 10. körül látható hullócsillagokat így nevezte el:
"Lőrinc könnyei".

 

Zsebe Attila Atanáz
Nős, állandó diakónus
Per Omnia Servo

Jelmondatom:

„Példát adtam nektek,
hogy amit én tettem,
ti is tegyétek meg.”

( Jn 13,15 )

Zsebe Attila veszprémi diakónus október 5-i prédikációja a dombóvári Jézus Szíve Templomban.

 
ugrás a hanganyaghoz
Meghallgatások száma: 257

Kirándulásunk a Szent Balázs templomromhoz

Kedves Testvérek!

Vannak esetek az életben, amikor elmondhatjuk, imáink meghallgattatásra találtak. Ez történt meg tegnap, mert csodálatos, napsütéses időben járhattuk meg téli kirándulásunkat a Szent Balázs templomromhoz. Pedig az előjelek, a tegnapelőtti zuhogó eső, majd havazás, a sok betegség néhányunkat visszariasztott, de örömmel jelenthetem, hogy a hegyen mégis 38-an vehettünk részt Zsolt atya szentmiséjén, és utána ugyanennyien fogadhattuk el Mersics úr vendéglátását pincéjében. Akik az időjárásra hivatkozva maradtak otthon, kishitűnek bizonyultak, mert – amint megbizonyosodhattunk róla – Isten kedvesnek találta közös kirándulásunkat, és nagyszerű időt biztosított hozzá.

Programunk szerint a Károly templomban ünnepélyes peregrinus-áldásban részesültünk Zsolt atya részéről, aki már láthatóan kikecmergett lázas betegségéből. Némi derültséget váltott ki, amikor Attila diakónusunk oly módon óvta Zsolt atyától a híveit(!), hogy ő az atyát nem engedi föl közénk a buszra, hanem – a fertőzés esetleges terjesztésének megelőzéseként – külön viszi el kocsijával. Kis késéssel megérkezett buszunk, ajtaján az „Isten hozta” felirat illett a zarándokokhoz. Dörgicsén szálltunk le a buszról, és szép látványt mutatott a tekintélyes zarándokcsapat, amint hosszú sorban nekivágtunk a hegynek. Az éjjeli fagy után helyenként ugyan már sarat kellett tapodnunk, de ügyes egyensúlyozással átjutottunk a jeges szakaszokon is. Nem is beszélve a gyerekekről, akik igazán élvezték a csúszkálást. A kicsi Péter még a tócsákat fedő jégréteget is sorra tesztelte, amelyek persze rendre beszakadtak alatta, így a kitűnő téli öltözete ellenére bakancsa hamar megtelt fölülről jeges vízzel.

A többség persze csak megfontolva fujtatott az emelkedőn fölfelé. A gyerekek eredményesen keresték a turista jelzéseket, színes ruháikban haladtak is szépen az élen, de becsületükre legyen mondva, kétszer is sikerült megállítani őket, hogy a csapat összezárhasson. A friss erdei levegő alaposan átszellőztette tüdőnket, amire a 3 kilométeres út után megérkeztünk az ősi templom romjához. Itt aztán elénk tárult a táj. A Balaton hullámain megtörő napsugarak apró szikrázó gyöngyökként hatalmas, fényes tükörré álltak össze, jobbra meg a Balaton-felvidék híres hegyei emelkednek – a teremtés csodáját élhettük meg. Az egykori templom mai formái szépen mutatják korábbi dicsőségét, csak szorgos őseink falvának nyomai tűntek el a török pusztításának éveiben. A szentmise előtt megemlékeztünk a nevezetes helyszín múltjáról. A férfitársaság tagjai pedig elimádkozták Rákóczi imáját, amivel összejöveteleinket más alkalommal is kezdjük.

Az egykori templom szentélyében Mersics úr egyik asztala szolgált oltárként, a fehér oltár-terítővel együtt. No, meg a tábori miséző bőrönd mélyéből minden szükséges kellék előkerült az ünnepélyes szentmiséhez. Ott álltunk az egykori templomhajóban Isten szent ege alatt a fagyos havon. Zsolt atya piros miseruhájához illően a vértanúk miséjét mondta. Szentbeszédében megemlékezett a vértanú Szent Balázs orvosról és püspökről, aki e templomnak és az egykori falunak is nevet adott. A gyerekek illendően szorgoskodtak az oltár körül. Zsolt atya kíméletesen rövidre fogta a misét, és ezt senki sem vette rossz néven, mert a templomrom árnyékos hajójában a hűvös szellő hamar apasztotta a hegymenet során felgyűjtött hőtartalékainkat. Úgy vélem, helyes, hogy nem próbálkoztunk a Balázs-áldással, mert – ahogy az oltár gyertyáját is – a kétágú gyertya lángja sem maradhatott volna égve. Majd Balázs napján, avagy vasárnap kérhetjük szentünktől torkunk egészségét.

Az elbocsátó áldás után olvadó hóbuckákon mentünk át a Mersics portára, ahol a régi pince fölé egy csinos vendégház nőtt, amely majdan 9 vendégszobát fog kínálni a természet kedvelőinek. A hiányzó nyílászárók és belső munkálatok azt mutatják, Mersics úr még jó néhány zarándokcsapatot vár, hogy a finanszírozás gondjai megoldódjanak. Nyáridőben a pince előtti lugasos terasz súlyos asztalai mostanában is sűrűn megtelnek látogatókkal, akiknek az egyébként is csodás panorámát a házigazda borai tovább szépítik. Sőt – mint hallhattuk – májustól csaknem minden hétvégén esküvőket is rendeznek itt. E portának és tevékeny gazdájának bizton van jövője!

A pince bejárata előtt Mersics úr pálinkával és frissen sült, kelt kiflikkel fogadott. A különleges kifli nagy sikert aratott, fogyott is szépen, de szerencsére egyre csak újabb adagok kerültek elő. Azonnal teljesítettem Károly atya megbízatását: Zsolt atya kezébe adtam egy kupica pálinkát, hogy a betegség maradéka is kiűzessék testéből. (Ma úgy láttam, az akció eredményre vezetett!) Mi nem násznépként érkeztünk, de a vaddisznóból készített gulyásleves akár lakodalmas levesnek is beillett volna, olyan ízletesnek és tartalmasnak találtam. A „Mersics porta” feliratú míves tányérok hamar ürültek, de a Mersics család tagjai gondoskodtak az utánpótlásról. Mellé olaszrizling és muskotályos száraz borokat ittunk. A pici Kristófnak nagyon tetszett a koccintás, kezében cumisüvegével többször is ment Zsolt atyához „kocc”-ra. Időközben Mersics úr elővette harmonikáját, és némi nótázással is emelte a hangulatot. Amint egy jó plébánoshoz illik az időzítés, az emelkedett hangulatban néhányszor felhívtam a figyelmet Jóska feltűnő helyre kitett, öblös sapkájára, amelynek a mérete is jelezte a kívánatos adományok nagyságát. Meglátogattuk a pincét is, a készleteket rendben találtuk, akár máskor is érdemes még jönnünk. Megelégedetten vettünk búcsút vendéglátóinktól.

Lefelé tovább lazultak az erdei út vizes szakaszai, már-már tavasziasnak érezhettük a napsütéses időt. A hó erőteljesen olvadt, helyenként patakokba gyűlt a lefolyó víz. Könnyedén lejutottunk a hegyről, Dörgicsén várt már a buszunk, és félóra alatt a Károly templomhoz értünk. Ahogy a társaságot láttam, mindenki szép emlékkel búcsúzott.

Az előzetes bejárás alkalmával és a tényleges kirándulásunk alatt is készítettem fényképeket, amelyek alább meg is tekinthetőek.

Emlékezzünk a képek segítségével is! És talán érdemes lesz máskor is hasonló kimozdulást rendeznünk, hátha még többen kapnak kedvet velünk tartani.

Testvéri szeretettel

Czelecz Pál

Színvonal dekoráció készítette a gigant táblákat.

Szent angyalok kirendelése a 84 sz főútra az autósok védelmére.

Forrás: veol.hu

Zsebe Janka - Luca keresztelője a Szent Anna templomban

Lelkigyakorlat a Súri Katolikus templomban - első nap

Lelkigyakorlat a Súri Katolikus templomban - második nap

Lelkigyakorlat a Súri Katolikus templomban - harmadik nap


A Boldogságos Szűzanyáról Szűzanya
Szentségek felvételére történő jelentkezés:
Keresztelés, bérmálás, házasság.
Betegek bejelentése.
Temetési szertartás kérelmezése.
88 /328-038 (hétfőtől-péntekig 10.00-12.00 óra között)
20 /9381-150
Lisieux-i Szent Teréz erekjéje Magyarországon